Antigua

Tổng quan chương trình

 • Vào năm 2013, Chính phủ Antigua và Barbuda thiết lập chương trình Đầu tư Quốc tịch để thu hút các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn. Những nhà đầu tư này sẽ đóng góp đáng kể vào Antigua và Barbuda, bằng cách này, số tiền sẽ chuyển thành vốn để phát triển đất nước. Chương trình này cho phép đương đơn trở thành công dân Antigua và Barbuda, với yêu cầu thời gian cư trú tối thiếu. Khi đã được cấp quốc tịch, đương đơn có thể lấy hộ chiếu dễ dàng.

  Lợi ích của Quốc tịch Antigua và Barbuda:
  •    Quốc tịch của một nước thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh.
  •    Antigua và Barbuda công nhận hai quốc tịch và không yêu cầu công dân từ bỏ quốc tịch hiện tại.
  •    Người có hộ chiếu Antigua và Barbuda có thể đến nhiều nước mà không cần xin visa
  •    Tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư ở nước ngoài và các công ty đưa ra các cơ hội đặc biệt đối với kinh doanh và hoạch định thuế.

  Để đủ tiêu chuẩn Chương trình Đầu tư, đương đơn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  •    Đương đơn chính phải từ 18 tuổi trở lên.
  •    Đương đơn phải đầu tư vào Antigua và Barbuda:
  o    đầu tư tối thiếu USD $250,000 một lần vào Quỹ Phát triển Quốc gia; hoặc
  o    đầu tư tối thiếu USD $400,000 vào một dự án bất động sản được Chính phủ chấp thuận (duy trì ít nhất 5 năm); hoặc
  o    Đầu tư tốt thiểu USD $1,500,000 vào một doanh nghiệp đủ điều kiện (hoặc tối thiểu $5,000,000 đối với nhiều nhà đầu tư; mỗi người tối thiểu USD $400,000)
  •    Để đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc, trẻ em phải (1) dưới 18 tuổi và chưa kết hôn; hoặc (2) sinh viên học toàn thời gian từ 18-25 tuổi mà đang phụ thuộc vào bố mẹ; hoặc (3) trên 18 tuổi và sống với đương đơn (và hỗ trợ hoàn toàn bởi) do khuyết tật về thể chất và tinh thần.
  •    Bố mẹ và ông bà của đương đơn chính hoặc vợ/chồng có thể đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc nếu họ trên 65 tuổi, sống với đương đơn chính và chứng minh được phụ thuộc tài chính vào đương đơn chính.
  •    Đương đơn phải vượt qua quá trình Thẩm định chi tiết và không có tiền án tiền sự.
  •    Đương đơn phải hoàn tất quá trình kiểm tra y tế.
  •    Đương đơn phải dành ít nhất 35 ngày ở Antigua và Barbuda trong 5 năm sau khi được cấp quốc tịch (trung bình một tuần mỗi năm)
  •    Hồ sơ được nộp qua Confederation Antigua Ltd. (“Confederation”) - Đại diện và Nhà Cung cấp Dịch vụ đã được Chính phủ chấp thuận.