Bồ Đào Nha

Các nước miễn thị thực

  • Danh sách các quốc gia miễn thị thực cho công dân Bồ Đào Nha:
    Theo các hiệp ước của châu Âu, người giữ hộ chiếu Bồ Đào Nha có thể đến các quốc gia dưới đây mà không cần xin visa:    Danh sách các quốc gia miễn visa nhập cảnh (hoặc visa cấp tại nơi đến) cho công dân Bồ Đào Nha và có giới hạn thời gian cư trú