Bồ Đào Nha

FAQ

 • Golden visa là gì?
  Golden Visa cho phép đương đơn được định cư ở Bồ Đào Nha bằng cách mua bất động sản (tối thiểu  500,000) hoặc gửi tiền vào ngân hàng ở Bồ Đào Nha (tối thiểu là €1,000,000 trong năm năm)

  Đương đơn chính có phải tham dự phỏng vấn ở Bồ Đào Nha không?
  Không cần phỏng vấn với đương đơn xin Golden Visa.

  Ai phải tham gia chuyến tham quan khảo sát ở Bồ Đào Nha?
  Tất cả các thành viên trong gia đình phải đến Bồ Đào Nha trong ít nhất 3 ngày làm việc để in vân tay, ký giấy tờ và chụp ảnh.

  Khi nào đương đơn phải mở tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha?

  Tất cả các phí trả cho Chính phủ, đầu tư vào ngân hàng và giá mua bất động phải xuất phát từ tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha của đương đơn. Luật sư sẽ giúp đương đơn thiết lập tài khoản ngân hàng trong chuyến tham quan khảo sát.

  Các loại tài sản đủ tiêu chuẩn theo Chương trình?

  Tài sản (hoặc các tài sản) phải được mua với giá tổng cộng tối thiểu là €500,000 và có thể là nhà ở, thương mại hoặc khu đất. Giá tài sản phụ thuộc vào vị trí (nhà hướng ra biển với nhà trong đất liền), và quy mô v.v

  Tài sản có thể được thế chấp không?
  Đương đơn không được thế chấp trên số tiền €500,000 theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu tài sản có giá trị hơn yêu cầu tối thiểu, người đó có thể thế chấp phần hơn đó. Ví dụ, nếu tài sản đó có giá mua €600,000, đương đơn có thể thế chấp trên số tiền €100,000 (cao hơn số tiền đầu tư tối thiểu).  Đương đơn có trách nhiệm tự lấy lại phần thế chấp đó.

  Phải đóng thuế trên tài sản là bao nhiêu?
  Thuế tài sản  0.3-0.5% đối với các tòa nhà đô thị (dựa vào vị trí), và 0.8% đối với các tòa nhà ở nông thôn được nộp hàng năm.

  Độ tuổi tối đa của trẻ em phụ thuộc?
  Trẻ em dưới 18 tuổi (tối đa 17 tuổi và 364 ngày) được coi là người phụ thuộc trong hồ sơ. Trong các trường hợp đặc biệt, trẻ em hơn 18 tuổi sẽ được coi là người phụ thuộc (ví dụ người đó bị khuyết tật thể chất hoặc tinh thần khiến bị phụ thuộc vào bố mẹ).

  Sinh viên trên 18 tuổi, nhưng chưa kết hôn và phụ thuộc tài chính vào bố mẹ, có thể đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc nếu họ có thể cung cấp bằng chứng học toàn thời gian, phụ thuộc tài chính vào đương đơn, v.v.

  Trẻ em có Golden Visa có thể theo học ở Bồ Đào Nha?

  Có, người giữ Golden Visa có thể theo học ở Bồ Đào Nha, với cùng chi phí cho công dân Bồ Đào Nha. Trường công, được học bằng tiếng Bồ Đào Nha, miễn học phí với cả cư dân và công dân Bồ Đào Nha (lớp 1-12). Trường tư, thường học bằng tiếng Anh, không miễn học phí cho cả cư dân và công dân Bồ Đào Nha.

  Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Bồ Đào Nha?
  Đương đơn phải mua bảo hiểm y tế ở Bồ Đào Nha. Đối với một gia đình 5 thành viên, chi phí bảo hiểm y tế trung bình  khoảng €500 hàng năm, phụ thuộc vào sức khỏe, độ tuổi của đương đơn và phạm vi bảo hiểm yêu cầu. Chúng tôi sẽ sắp xếp việc mua bảo hiểm y tế trong chuyến tham quan khảo sát của khách hàng (không cần kiểm tra sức khỏe trước khi mua bảo hiểm y tế).

  Đương đơn có được làm việc ở Bồ Đào Nha không?
  Người giữ Golden Visa được phép có thu nhập ở Bồ Đào Nha (thu nhập có được qua công việc hoặc kinh doanh ở nước này).

  Đương đơn phải có mặt ở Bồ Đào Nha bao nhiêu ngày trong một năm để duy trì tình trạng cư trú?
  Mỗi thành viên trong gia đình phải dành trung bình 7 ngày mỗi năm ở Bồ Đào Nha, ví dụ như sau:
  Năm 1        7 ngày
  Năm 2-3    14 ngày (ví dụ 10 ngày trong năm 2 và bốn ngày trong năm 3)
  Năm 4-5    14 ngày

  Khi nào gia hạn tình trạng cư trú và gia hạn như thế nào?

  Tình trạng cư trú phải được gia hạn 2 năm một lần, và mỗi khoản đầu tư (bất động sản hoặc đầu tư vào ngân hàng) phải được duy trì để giữ tình trạng định cư. Phải nộp thêm phí nộp cho Chính phủ và phí luật pháp khác trong mỗi lần gia hạn.

  Khi nào đương đơn có thể xin cấp Quốc tịch thông qua Nhập tịch?

  Sau sáu năm cư trú, đương đơn có thể xin cấp quốc tịch. Phải nộp thêm phí luật pháp và phí nộp cho Chính phủ đối với hồ sơ xin quốc tịch.

  Đương đơn phải biết tiếng Bồ Đào Nha ở cấp độ nào cho việc xin Quốc tịch thông qua Nhập tịch?
  Mỗi đương đơn phải biết tiếng Bồ Đào Nha cơ bản trong (1) đọc và viết, (2) nghe và (3) nói. Các bài kiểm tra sẽ là trắc nghiệm, đúng/sai hoặc vấn đáp, v.v

  Đương đơn phải hiểu/giao tiếp trong những tình huống công cộng như:

  •    chào hỏi mọi người
  •    gọi món trong nhà hàng
  •    đặt phòng khách sạn
  •    bày tỏ các vấn đề sức khỏe và đọc nhãn thuốc
  •    đọc các biển chỉ dẫn phố và hỏi đường
  •    điền form với thông tin cá nhân (ví dụ form để nhập học, mở tài khoản ngân hàng, v.v)
  •    đặt lịch hẹn