Giới thiệu Canada

Chương trình Doanh nhân Manitoba
 • Manitoba là một trong ba tỉnh bang nằm ở trung tâm của Canada. Đây là tỉnh bang có nền giáo dục đẳng cấp thế giới với chi phí cạnh tranh và điều kiện kinh tế không thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới, được chính phủ đài thọ hoàn toàn. Cộng đồng người Việt tại Manitoba sống chủ yếu ở thủ đô Winnipeg với rất nhiều cơ sở kinh doanh ngành nhà hàng, khách sạn và làm nail.

  Chương trình chỉ định của chính phủ Manitoba cho phép tỉnh Manitoba lựa chọn các doanh nhân đủ tiêu chuẩn trên khắp thế giới có dự định và khả năng sang Manitoba thành lập hoặc mua doanh nghiệp, đồng thời được phép định cư như một công dân Canada.

  Thời gian thụ lý: 36 tháng kể từ ngày nộp đơn cho chính phủ Manitoba

  Để định cư theo Chương trình doanh nhân Manitoba, đương đơn cần đáp ứng được những điều kiện sau đây:  Nếu được tỉnh Manitoba chọn, người nộp đơn sẽ được cấp Giấy chứng nhận chỉ định và các hướng dẫn về cách thức nộp tài liệu và phí xét hồ sơ liên bang tới Văn phòng thị thực nhập cư Canada phụ trách khu vực người nộp đơn sinh sống.

  THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
  Là một phần nỗ lực đang diễn ra nhằm đổi mới và giữ gìn tính toàn vẹn của chương trình, Chương trình doanh nhân chỉ định tỉnh Manitoba (MPNP-B) sẽ giới thiệu một số thay đổi quan trọng sau và sẽ được thực hiện ngay lập tức:
  Yêu cầu về chuyến Tham quan khảo sát:
  •    Chương trình sẽ giới thiệu một quy trình mới theo đó các ứng viên tiềm năng sẽ có cơ hội nộp một bài Thể hiện sự quan tâm - Expression of Interest (EOI) đến chương trình. Các bài nộp EOI sẽ được đặt trong nhóm hồ sơ EOI và sẽ được đánh giá dựa trên hệ thống điểm sử dụng Ma trận Đánh giá Khả năng thích ứng. Từ ngày 4 tháng 2 năm 2015, chương trình bắt đầu nhận EOI online. Phải tạo tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào hệ thống EOI online. Bạn phải sử dụng tên và mật khẩu này để cập nhật thông tin EOI của bạn trong tương lai. Đại diện di trú được ủy quyền có thể nộp EOI thay ứng viên. Tất cả đại diện được ủy quyền phải đăng ký với Chương trình Chỉ định Tỉnh Manitoba và nộp EOI bằng tên người dùng đã được cấp.
  •    Chương trình sẽ định kỳ lựa chọn các ứng viên phù hợp nhất từ những người đã nộp EOI và sẽ mời họ nộp đơn xin chỉ định. Việc nộp EOI không đảm bảo ứng viên có cơ hôi nộp đơn xin chỉ định.
  •    Không mất lệ phí nộp EOI và lần nộp EOI của mỗi đương đơn tiềm năng sẽ vẫn còn giá trị xem xét trong một năm kể từ ngày nộp EOI.
  •    Chương trình sẽ chỉ chấp nhận các đơn xin chỉ định từ những người đã nhận được lời mời nộp đơn. Do đó, các cá nhân không thể gửi đơn xin chỉ định nếu không nộp EOI và không được chương trình mời nộp đơn.
  •    Chương trình hiện đang tính điểm đối với chuyến tham quan khảo sát (Exploratory Visit). Tuy nhiên, chuyến tham quan này phải được tiến hành không quá sáu tháng trước khi nộp EOI. Trong giai đoạn chuyển tiếp, một số ứng viên tiềm năng có thể đã tiến hành một chuyến tham quan khảo sát mà tính đến giờ đã hơn 6 tháng. Chương trình hiện đang được nới lỏng yêu cầu này và cho phép từ 6 tháng đến 1 năm. Do đó, bạn có thể được tính điểm Tham quan khảo sát nếu bạn tiến hành chuyến đi này không quá một năm trước khi nộp EOI. Xin lưu ý đây là thay đổi tạm thời trong chương trình của chúng tôi và quy định này sẽ thay đổi mà không thông báo trước.

  Đặt cọc và phí hồ sơ:
  •    Số tiền đặt cọc hiện tại $ 75,000 sẽ được tăng lên $100.000.
  •    Lệ phí xử lý hồ sơ $ 2,500 không hoàn lại sẽ được áp dụng cho các hồ sơ mới.
  •    Tất cả các ứng viên được lựa chọn từ nhóm hồ sơ EOI và được mời nộp đơn xin chỉ định phải nộp lệ phí xử lý đơn là $ 2,500. Ở giai đoạn được chấp thuận, các ứng viên này sẽ được yêu cầu nộp một khoản đặt cọc bằng tiền mặt $100.000.

  Ứng viên hiện tại
  •    Chương trình sẽ không cấp thư mời thực hiện chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba nữa.
  •    Những người đã nhận được thư mời thực hiện chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba vẫn được phép tiến hành thông qua yêu cầu về quy trình và điều kiện hiện hành. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ mới. Các ứng viên phải liên hệ ngay với chương trình (bằng e-mail) để sắp xếp lịch trình cho chuyến tham quan khảo sát và phỏng vấn của họ.
  •    Những người đã nộp Mẫu điền Thông tin Đương đơn cho chuyến Tham quan khảo sát nhưng vẫn chưa nhận được lời mời thực hiện chuyến khảo sát đến tỉnh sẽ có cơ hội tham gia vào nhóm hồ sơ EOI trên cơ sở ưu tiên hàng đầu.
  •    Không chấp nhận bài nộp EOI mới nào cho đến khi quá trình lựa chọn từ bài nộp EOI của các ứng viên tham quan khảo sát hiện tại được hoàn tất. Thông tin chi tiết về ngày bắt đầu nộp EOI từ ứng viên xin tham quan khảo sát hiện tại và các bài EOI mới sẽ được đăng trên trang web này.
  •    Các ứng viên đã hoàn hoàn thành chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba và được một chuyên viên của chương trình phỏng vấn trong vòng chín tháng vừa qua sẽ được phép nộp hồ sơ đầy đủ của họ trong vòng 90 ngày kể từ ngày có thông báo này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên yêu cầu cũ của chương trình. Tuy nhiên, các ứng viên được yêu cầu sử dụng mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu hồ sơ mới.
  •    Những người đã nhận được thư mời thực hiện chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba, hoặc đã tiến hành chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba, hoặc đã nộp hồ sơ đầy đủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi đối với quy trình này, các yêu cầu về điều kiện, tăng tiền đặt cọc hoặc yêu cầu về lệ phí.
  Sáng kiến Tuyển dụng Trang trại Chiến lược (Farm Strategic Recruitment Initiative):
  •    Chương trình chỉ định nông dân trẻ (Young Farmer) đã được thay thế bằng Sáng kiến Tuyển dụng Trang trại Chiến lược (Farm Strategic Recruitment Initiative) để tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng những người nhập cư nông dân phù hợp nhất.
  •    Các ứng viên quan tâm đến nộp đơn cho Farm Strategic Recruitment Initiative không yêu cầu phải nộp bài EOI.
  •    Tất cả các ứng viên được yêu cầu sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ mới. Chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba tối thiểu 5 ngày làm việc và phỏng với chuyên viên của chương trình là yêu cầu bắt buộc.
  •    Chuyến tham quan khảo sát và phỏng vấn phải được hoàn tất trước khi nộp đơn xin chỉ định. Đơn xin chỉ định được nộp trước khi hoàn tất chuyến tham quan khảo sát và phỏng vấn sẽ không được xử lý và được trả lại cho người nộp đơn.
  •    Chương trình sẽ bắt đầu nhận hồ sơ chỉ định Farm Strategic Recruitment Initiative với lệ phí xử lý hồ sơ không hoàn lại có thể áp dụng là $ 2,500.
  •    Tiền đặt cọc cho Farm Strategic Recruitment Initiative là $ 75,000.

  Ứng viên Trang trại hiện tại
  •    Các ứng viên đã hoàn tất chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba và được chuyên viên của chương trình phỏng vấn trong vòng chín tháng vừa qua sẽ được phép nộp hồ sơ đầy đủ của họ trong vòng 90 ngày kể từ ngày có thông báo này. Các ứng viên này sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu cũ của chương trình. Tuy nhiên, ứng viên được yêu cầu sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu hồ sơ mới.
  •    Những người đã nhận được thư mời thực hiện chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba vẫn được phép tiến hành thông qua yêu cầu về quy trình và điều kiện hiện hành. Tuy nhiên, các ứng viện được yêu cầu sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu hồ sơ mới. Những ứng viên này được yêu cầu liên hệ ngay với chương trình (bằng e-mail) để sắp xếp lịch trình cho chuyến tham quan khảo sát và phỏng vấn của họ.
  •    Những người đã nhận được thư mời thực hiện chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba, hoặc đã tiến hành chuyến tham quan khảo sát đến Manitoba, hoặc đã nộp hồ sơ đầy đủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi quy trình này, các yêu cầu về điều kiện, tăng tiền đặt cọc hoặc yêu cầu về lệ phí.

  Thông tin khác:

  •    Thông tin chi tiết về tiêu chí trình độ chuyên môn, tất cả các yêu cầu khác cũng như các mẫu đơn có liên quan và các tài liệu hỗ trợ sẽ được đăng tải trên trang web này theo đúng trình tự

  Luật sư của VNCIC: Ông Guillaume BRIEN là luật sư người Canada chuyên về Luật Nhập cư Kinh doanh và có nhiều năm kinh nghiệm làm đại diện cho các khách hàng doanh nghiệp toàn cầu. Luật sư sẽ giúp khách hàng lựa chọn diện nhập cư hợp lý nhất, và đảm bảo rằng hồ sơ của khách hàng được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ di trú và Quốc tịch Canada (CIC) ban hành.

  Ông Guillaume BRIEN là thành viên hiệp hội luật sư Québec từ năm 2003, với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật nhập cư kinh doanh Canada. Luật sư thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha cùng một số kỹ năng tiếng Việt cơ bản. Ông BRIEN gặp gỡ nhiều khách hàng cá nhân ở Việt Nam và làm việc ở trụ sở tại Hà Nội nơi ông sinh sống từ năm 2007 đến nay. Ông BRIEN đồng thời cũng là thành viên của hiệp hội luật sư định cư Hoa Kỳ (AILA).