Giới thiệu Canada

Chương trình Doanh nhân Québec • VNCIC xin thông báo thông tin mới nhất về Chương trình Doanh nhân Québec:

  Từ 01 tháng 04 năm 2015 đến 31 tháng 03 năm 2016, Bộ sẽ nhận tối đa 150 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn chương trình Doanh nhân.


  Québec, cũng như các tỉnh khác, tạo điều kiện cho những ai muốn sinh sống và đầu tư ở Quebec. Bạn cần chứng minh có đủ những điều kiện sau đây:

  Điều kiện đủ:

  1.    Chứng minh có ít nhất $300,000 CAD bao gồm bất động sản, tiền tiết kiệm, giá trị doanh nghiệp v.v.
  2.    Chứng minh có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất.
  3.    Sở hữu ít nhất 25% giá trị doanh nghiệp đang quản lý.
  4.    Chứng minh sự cam kết đầu tư vào Quebec bằng  1 trong 2 cách sau đây:
        -  Lập dự án kinh doanh đầu tư vào Quebec với tổng số vốn tối thiểu $100,000 CAD hoặc
        - Chứng minh đã mua cổ phần hoặc đã thành lập công ty/doanh nghiệp ở Québec với tổng vốn đầu tư tối thiểu $100,000 CAD.

  Đánh giá hồ sơ nhập cư theo chương trình này cũng sẽ dựa vào các yếu tố như:
  1.   Độ tuổi của đương đơn và người đi cùng (chồng/vợ)
  2.   Thời gian đào tạo
  3.    Khả năng ngoại ngữ
  4.    Nhân thân tốt và có kiến thức về Quebec

  Ngoài ra, khi bạn đến ở Québec, bạn phải thực hiện theo quy định, ít nhất một năm trong ba năm sau khi có tình trạng thường trú nhân, với các điều kiện sau đây:
      - Tạo ra, có được toàn bộ hoặc một phần, một cơ sở kinh doanh nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp được thành lập ở Québec và giữ vốn chủ sở hữu ít nhất 25% với giá trị tối thiểu là $100.000 CAD và tạo ra ít nhất 1 công việc cho người bản xứ làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Người làm nông nghiệp được miễn trách nhiệm tạo ra hoặc duy trì công ăn việc làm toàn thời gian;
      - Tham gia quản lý hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

  Luật sư chuyên về định cư Canada: ông Guillaume BRIEN là luật sư người Canada, thành viên Hiệp hội Luật sư Québec từ năm 2003. Ông BRIEN có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật nhập cư kinh doanh Canada. Luật sư thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha với 1 số kỹ năng tiếng Việt cơ bản. Ông BRIEN gặp gỡ nhiều khách hàng cá nhân ở Việt Nam và làm việc ở trụ sở tại Hà Nội nơi ông sinh sống từ năm 2007 đến nay. Ông BRIEN đồng thời cũng là thành viên của Hiệp hội Luật sư định cư Hoa Kỳ (AILA).