Chi phí và lệ phí liên quan làm quốc tịch Grenada

 • Thông tin chung

  Visa E-2 là giải pháp thay thế hoàn hảo hơn  EB-5 đến đất Mỹ đầu tư, làm việc với sinh sống bởi các chương trình định của Mỹ L-1A, EB-5, EB-1C có những điều kiện cũng như những khó khăn chờ đợi xử lý hồsơ trong thời gian khá dài. 

  Để có Visa E-2 Mỹ, bạn cần có hộ chiếu của quốc gia Grenada. Là 1 trong những đất nước có hiệp ước song phương với Mỹ về thương mại và Hàng Hải mới được cấp thị thực E2 này.

  So với các chương trình khác, Visa E2 là con đường ngắn nhất, chưa đầy 1 năm thụ lý hồ sơ nhanh chóng và rõ ràng cho người đương đơn và người phụ thuộc của họ định cư.

  Không chỉ quyền lợi lớn nhất xin được visa E-2 Mỹ khi nhà đầu tư sở hữu quốc tịch Grenada mà còn được hưởng rất nhiều lợi ích khác trên cả tuyệt vời từ đât đước mệnh danh “ĐẢO GIA VỊ”. Trước khi có quyền lợi công dân Grenada, nhà đầu tư lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau:

  +  Trao tặng chính phủ 200.000 USD cho toàn bộ gia đình 4 người (không hoàn lại).

  + Đầu tư vào dự án bất động sản được chính phủ cấp phép mức đầu tư tối thiểu 220.000 USD.

  + Đầu tư bất động sản bất kỳ đâu với giá trị tối thiểu từ (350.000USD).  Duy trì trong 5 năm.

Các biểu đồ sau đây nêu bật các chi phí và lệ phí liên quan đến quyền công dân khi đầu tư vào Grenada.

ĐÓNG GÓP LSNG:

Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (NTF) được thành lập vào năm 2013 nhằm mục đích biến nền kinh tế Grenada trở nên thịnh vượng và độc lập hơn bao giờ hết. LSNG tài trợ cho các dự án khác nhau ở Grenada vì lợi ích của nhiều ngành, bao gồm du lịch, nông nghiệp và năng lượng thay thế. Sau khi đóng góp cho LSNG, các nhà đầu tư có cảm giác thực sự đã đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia mới của họ.

Những người đăng ký chọn con đường LSNG phải đóng góp ít nhất 200.000 USD cho Quỹ. Biểu đồ sau đây nêu bật các chi phí và lệ phí liên quan đến tuyến đường này.

TẶNG LSNG Người nộp đơn cá nhân Đương đơn chính + Vợ / chồng Gia đình bốn thành viên gia đình Gia đình trên bốn thành viên gia đình
Số tiền đóng góp bắt buộc 150.000 USD 200.000 USD 200.000 USD 200.000 USD cộng với 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung sau người phụ thuộc thứ ba
Phí đăng ký 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người 1.500 USD / người
Phí siêng năng đến hạn 5.000 USD 5.000 USD / người * Con phụ thuộc 0 – 16 nil * Con phụ thuộc 17 – 25 5.000 USD
Phí xử lý 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi

 

LỰA CHỌN BẤT ĐỘNG SẢN:

LỰA CHỌN NHÀ NƯỚC THỰC SỰ Người nộp đơn Đương đơn chính + Vợ / chồng Gia đình bốn thành viên gia đình Gia đình trên bốn thành viên gia đình
Số tiền đóng góp bắt buộc 350.000 USD 350.000 USD 350.000 USD 350.000 USD
Phí chính phủ 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000 USD và 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc bổ sung sau người phụ thuộc thứ ba
Phí đăng ký 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người 1.500 USD / người
Phí siêng năng đến hạn 5.000 USD 5.000 USD / người * Con phụ thuộc 0 – 16 nil * Con phụ thuộc 17 – 25 5.000 USD
Phí xử lý 1.500 USD 1.500 USD / người 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi 1.500 USD / người từ 18 tuổi trở lên, 500 USD đối với người dưới 18 tuổi

Để tìm hiểu và nắm rõ hơn về yêu cầu làm chương trình đầu tư quốc tịch Grenada. Quý vị có thể liên hệ qua 0969.079.666 hoặc để lại thông tin yêu cầu tư vấn. Chuyên viên HG Invest sớm liên hệ lại.

 

Yêu cầu tư vấn Quốc tịch Grenada.

Họ và Tên:
Số điện thoại:
Email:
Yêu cầu quan tâm:

Bài viết Liên Quan