Home

Tin tức

Chương trình Đầu tư Québec - Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Quy định về hạn mức cho người môi giới và công ty ủy thác đã có hiệu lực vào ngày 15 tháng 07 năm 2015. Từ nay các trung gian tài chính phải giữ một hạn mức (số lượng thỏa thuận được phân bổ) để ký kết thỏa thuận đầu tư với một ứng viên nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn.

  Việc phân chia hạn mức được xác định theo một công thức trung lập và khách quan, giữa các yếu tố khác, được tính toán dựa trên các dữ liệu trong quá khứ và số lượng thỏa thuận đầu tư tối thiểu của mỗi trung gian tài chính.

  Bộ cũng đã đưa ra những sửa đổi về yêu cầu đối với tài liệu cần cung cấp theo diện nhà đầu tư; những thay đổi này cũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2015. Mẫu đơn mới về Các tài liệu phải nộp cùng đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec - Nhà đầu tư phải được sử dụng từ hôm nay.

  Xin nhắc lại từ 31 tháng 08 năm 2015 đến 29 tháng 01 năm 2016, Bộ sẽ nhận tối đa 1 750 đơn xin giấy chứng nhận lựa chọn trong khuôn khổ chương trình Đầu tư, trong đó tối đa 1 200 đơn cho các ứng viên đến từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông và Ma cao).

  Các ứng viên có trình độ tiếng Pháp trung-cao cấp được chứng minh qua một bài kiểm tra được chuẩn hóa và được Bộ công nhận sẽ không phải tuân thủ những quy tắc về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào.

  Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang Quy định và thủ tục nhập cư.
 • Tin liên quan