Home

Tin tức

Những quy định mới về tiếp nhận đơn nhập cư 2017-2018

 • 30 tháng 03 năm 2017 – Những quy định mới liên quan đến số lượng tối đa đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận sẽ có hiệu lực cho giai đoạn từ 01 tháng 04 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2018. Những quy định mới này liên quan đến các hồ sơ ứng viên nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư).

  Lao động dài hạn

  Bộ sẽ tiếp nhận 5 000 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn trong khuôn khổ Chương trình Lao động trình độ cao cho giai đoạn tiếp nhận sắp tới, trong đó ngày tiếp nhận sẽ được thông báo sau. Các đơn sẽ phải nộp trong không gian an toàn Mon projet Québec.

  Nhắc lại - ứng viên có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào

  Các ứng viên có một lời mời làm việc hợp lệ của Bộ hoặc là người đang tạm trú tại Québec và được phép nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào khi sử dụng không gian an toàn Mon projet Québec.

  Các ứng viên muốn nộp đơn theo Chương trình Kinh nghiệm Québec (PEQ) cũng có thể thực hiện nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào theo các chỉ dẫn liên quan đến PEQ.

  Nhà đầu tư

  Từ 29 tháng 05 năm 2017 đến 23 tháng 02 năm 2018, Bộ sẽ tiếp nhận số lượng tối đa 1900 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn trong khuôn khổ Chương trình Nhà đầu tư đối, trong đó có tối đa 1 330 đơn cho các ứng viên đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các khu hành chính tự trị Hồng Kong và Macao.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo tỷ lệ một hồ sơ/một lần gửi, đến Direction de l'enregistrement et de l'évaluation comparative, tại Montréal (đối với tất cả các lãnh thổ). Bất kỳ đơn nào nộp trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

  Các quy định liên quan đến các đơn không nằm trong số lượng đơn tối đa này, thứ tự  ưu tiên xử lý và thang điểm lựa chọn được nêu cụ thể trên trang Règles et procédures d’immigration.

  Doanh nhân và Lao động tự do

  Từ 01 tháng 04 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2018, không có đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec nào sẽ được tiếp nhận trong khuôn khổ Chương trình Lao động tự do và Chương trình Doanh nhân.

  Hướng tới một hệ thống nhập cư tốt hơn

  Các quy định mới về tiếp nhận đơn cho năm 2017-2018 đã được đặt ra với mục tiêu có thể hiện đại hóa hệ thống nhập cư Québec một cách nhanh nhất có thể. Bằng việc hạn chế số lượng đơn mới được tiếp nhận, Bộ có thể xử lý nhiều hơn lượng đơn đang chờ xử lý.

  Ngoài làm việc để giảm số lượng đơn phải chờ xử lý, giai đoạn này sẽ cho phép áp dụng một hệ thống mới cho đơn xin nhập cư, cạnh tranh hơn và hiệu quả hơn, Hệ thống mới này sẽ chấm dứt nguyên tắc “đến trước được phục vụ trước” và sẽ giúp rút ngắn thời hạn xử lý và lựa chọn được các ứng viên có những cơ hội tốt nhất tham gia trọn vẹn, bằng tiếng Pháp, vào xã hội Québec.

  Xin nhắc lại rằng các quy định mới về tiếp nhận đơn luôn hài hòa với các mục tiêu nhập cư của Québec. Như vậy, trong năm 2017, Québec. dự kiến chấp thuận từ 49 000 đến 53 000 người nhập cư.

  Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Règles et procédures d’immigration.
 • Tin liên quan