Home

Tin tức

Quy định và thủ tục nhập cư Québec (cập nhật ngày 30 tháng 3 năm 2017)

 • Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do).

  Các quy định về số lượng đơn tối đa sẽ được Bộ tiếp nhận không làm thay đổi mục tiêu nhập cư của Québec. Bằng cách hạn chế số đơn nhận, Bộ có thể xử lý được nhiều hơn lượng đơn đang chờ xử lý đồng thời rút ngắn được thời hạn xử lý.

  Số lượng đơn tối đa


  * Đơn của bạn sẽ không phải tuân thủ các quy định này và bạn có thể nộp vào bất kỳ thời điểm nào đến hết 31/03/2018 nếu bạn có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp được chứng minh qua một bài kiểm tra được chuẩn hóa và được Bộ công nhận.

  ** Lượng đơn tối đa sẽ được tiếp nhận đối với các ứng viên đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các khu hành chính tự trị Hồng Kong và Macao là 1 330 đơn.

  ***Bạn có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được nêu trong mục Lao động dài hạn dưới đây.

  Lao động dài hạn

  Việc sử dụng không gian an toàn Mon projet Québec hiện là bắt buộc đối với mọi ứng viên nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec trong Chương trình Lao động trình độ cao.

  Số lượng đơn tối đa

  Số lượng đơn tối đa được tiếp nhận trong khuôn khổ Chương trình Lao động trình độ cao sẽ là 5000 đơn cho giai đoạn tiếp nhận sắp tới. Chúng tôi mời bạn thường xuyên theo dõi trang web của chúng tôi để biết ngày tiếp nhận của giai đoạn sắp tới này, sẽ được thông báo sau.

  Các ứng viên có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào

  Ngay cả khi số lượng đơn tối đa đã đạt trần, bạn có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào qua ứng dụng Mon projet Quebec nếu:

  •    Bạn có lời mời làm việc hợp lệ của Bộ;
  hoặc

  •    Bạn đang tạm trú tại Québec và được phép nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec

  Các ứng viên muốn nộp đơn theo Chương trình Kinh nghiệm Québec (PEQ) có thể thực hiện nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào theo các chỉ dẫn liên quan đến PEQ

  Xử lý ưu tiên

  Các hồ sơ sau đây sẽ được xử lý ưu tiên:

  •    Các đơn nộp theo chương trình Kinh nghiệm Québec (PEQ);

  •    Đơn của những ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ;

  •    Đơn của các ứng viên có điểm theo yếu tố Lĩnh vực đào tạo

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn của Québec theo diện lao động trình độ cao, vui lòng truy cập trang Conditions requises du programme d'immigration des travailleurs qualifiés.

  Nhà đầu tư

  Số lượng đơn tối đa


  Số lượng tối đa đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được tiếp nhận theo Chương trình Nhà đầu tư là 1900 đơn cho giai đoạn từ 29 tháng 05 năm 2017 đến 23 tháng 02 năm 2018. Các đơn nộp sau khi đủ số lượng này sẽ được trả lại cho đương đơn.

  Các ứng viên Nhà đầu tư chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân thủ yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào. Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo tỷ lệ một hồ sơ/một lần gửi, đến Direction de l'enregistrement et de l'évaluation comparative, tại Montréal. Bất kỳ đơn nào nộp trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des investisseurs.

  Doanh nhân

  Số lượng đơn tối đa

  Không có đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec nào sẽ được tiếp nhận trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân cho giai đoạn từ 01 tháng 04 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2018.

  Lao động tự do

  Số lượng đơn tối đa

  Không có đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec nào sẽ được tiếp nhận trong khuôn khổ chương trình Lao động tự do cho giai đoạn từ 01 tháng 04 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2018.

  1 Lưu ý thông báo này là bản tóm tắt những thay đổi gần đây và tất cả những tài liệu chính thức đặc biệt là các sắc lệnh của bộ được công bố trên Gazette officielle du Québec, có giá trị hơn thông tin nêu trong thông báo này.

  Nguồn Quebec Immigration
 • Tin liên quan