Home

Tin tức

Quy định và thủ tục nhập cư Québec cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2016

 • Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do).

  Các quy định về số lượng đơn tối đa sẽ được Bộ tiếp nhận không làm thay đổi mục tiêu nhập cư của Québec. Bằng cách hạn chế số đơn nhận, Bộ có thể xử lý được nhiều hơn lượng đơn đang chờ xử lý đồng thời rút ngắn được thời hạn xử lý.

  Số lượng đơn tối đa  * Đơn của bạn sẽ không phải tuân thủ các quy định này và bạn có thể nộp vào bất kỳ thời điểm nào đến hết 31/03/2017 nếu bạn có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp được chứng minh qua một bài kiểm tra được chuẩn hóa và được Bộ công nhận.
  ** Lượng đơn tối đa sẽ được tiếp nhận đối với các ứng viên đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các khu hành chính tự trị Hồng Kong và Macao là 1 330 đơn.
  ***Bạn có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được nêu trong mục Lao động dài hạn dưới đây.

  Lao động dài hạn

  Việc sử dụng không gian an toàn Mon projet Québec hiện là bắt buộc đối với mọi ứng viên xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec trong Chương trình Lao động trình độ cao.

  Số lượng đơn tối đa

  Việc tiếp nhận đơn nộp theo Chương trình Lao động trình độ cao được hoãn đến cuối mùa xuân năm 2016.

  Như vậy từ ngày 13 đến 20 tháng 06 năm 2016, các ứng viên đã tạo tài khoản Mon projet Québec sẽ có thể nộp đơn.  Số lượng đơn tối đa được tiếp nhận trong thời hạn này sẽ lên tới 5000 đơn.

  Các ứng viên sẽ phải qua một phòng chờ ảo trước khi nộp đơn. Như vậy, họ sẽ biết được vị trí của họ trong thứ tự chờ và số lượng người đang chờ trước họ.

  Khi lượng hồ sơ này đạt trần thì các ứng viên chưa có tài khoản sẽ có thể lập một tài khoản cho thời hạn nhận hồ sơ tiếp theo. Trong thời hạn thứ hai này, số đơn tối đa được nhận sẽ là 5000 đơn và thời gian nhận đơn sẽ được thông báo sau.

  Các ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ hoặc đang tạm trú tại Québec và được phép nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể nộp hồ sơ vào bất kỳ thời điểm nào. Những người đã có tài khoản có thể nộp hồ sơ trực tuyến, còn những người chưa có tài khoản vui lòng gọi tới số 514 864-9191. Một nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ hướng dẫn họ về quy trình phải thực hiện.

  Các ứng viên muốn nộp đơn theo chương trình Kinh nghiệm Québec phải làm theo các chỉ dẫn có sẵn và điền các form tương ứng tại trang Faire une demande de Certificat de sélection du Québec.

  Xử lý ưu tiên

  Các hồ sơ sau đây sẽ được xử lý ưu tiên:

  •    Các đơn nộp theo chương trình Kinh nghiệm Québec (PEQ);
  •    Đơn của những ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ;
  •    Đơn của các ứng viên có điểm theo yếu tố Lĩnh vực đào tạo

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn của Québec theo diện lao động trình độ cao, vui lòng truy cập trang Conditions requises du programme d'immigration des travailleurs qualifiés.

  Nhà đầu tư

  Số lượng tối đa đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được tiếp nhận theo Chương trình Nhà đầu tư là 1900 đơn. Các đơn nộp sau khi đủ số lượng này sẽ được trả lại cho đương đơn.

  Các ứng viên Nhà đầu tư chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân thủ yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào. Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo tỷ lệ một hồ sơ/một lần gửi, đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal. Bất kỳ đơn nào gửi trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des investisseurs.

  Doanh nhân

  Số lượng đơn tối đa

  Số lượng tối đa 50 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân đã đạt mức trần. Vì vậy, hiện tại không thể nộp đơn theo chương trình này nữa. Các đơn nộp sau khi đạt số lượng này sẽ được trả lại đương đơn.

  Các ứng viên Doanh nhân chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân theo yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào. Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo tỷ lệ một hồ sơ/một lần gửi, đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal. Bất kỳ đơn nào gửi trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des entrepreneurs

  Lao động tự do

  Số lượng đơn tối đa


  Số lượng tối đa đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được nhận trong khuôn khổ chương trình Lao động tự do là 50 đơn. Tất các các đơn nộp sau khi đạt đủ số lượng tối đa này sẽ được trả lại cho đương đơn.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi, qua đường bưu điện, hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh, theo tỷ lệ một hồ sơ/một lần gửi, đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal. Bất kỳ đơn nào gửi trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des travailleurs autonomes

  (1) Lưu ý thông báo này là tóm tắt những thay đổi gần đây và tất cả những tài liệu chính thức đặc biệt là sắc lệnh của bộ được công bố trên Gazette officielle du Québec, có giá trị hơn thông tin nêu trong thông báo này.

  Nguồn Quebec Immigration
 • Tin liên quan