Home

Tin tức

Quy định và thủ tục nhập cư Québec

 • Những quy định mới về số lượng tối đa Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận vào giai đoạn tiếp nhận đơn xử lý ưu tiên và các đơn có thể được nộp vào bất kỳ thời điểm nào có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2015 đến 31 tháng 03 năm 2016. Quy định mới này liên quan đến các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn và doanh nhân).

  Các quy định về số lượng đơn tối đa sẽ được Bộ nhận sẽ không làm thay đổi mục tiêu nhập cư của Québec. Bằng cách hạn chế số đơn nhận, Bộ có thể xử lý lượng lớn đơn đang trong thời gian chờ đợi và rút ngắn được thời hạn xử lý.

  Số lượng đơn tối đa  * Đơn của bạn sẽ không bị điều chỉnh bởi các quy định mới và bạn có thể nộp vào bất kỳ thời điểm nào từ 01/04/2015 đến 31/03/2016 nếu bạn có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp được chứng minh qua một bài kiểm tra được chuẩn hóa và được Bộ công nhận.
  ** Bạn có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được nêu trong mục Lao động dài hạn dưới đây.

  Lao động dài hạn

  Số lượng đơn tối đa


  Trong thời gian nhận đơn, Bộ sẽ tiếp nhận tối đa 6 300 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn trong khuôn khổ Chương trình Lao động trình độ cao. Thời gian tiếp nhận đơn sẽ được thông báo sau trong năm 2015.

  Nếu bạn nộp đơn ngoài thời gian tiếp nhận sẽ được thông báo sau, đơn của bạn sẽ được trả lại trừ khi bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

  •    Bạn nộp đơn theo Chương trình Kinh nghiệm;
  •    Bạn đính kèm Lời mời làm việc hợp lệ vào đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn mà bạn đã nộp trong khuôn khổ Chương trình Lao động trình độ cao;
  •    Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada đã thông báo chấp nhận xử lý đơn xin định cư Canada của bạn;
  •    Bạn đang tạm trú và có đủ tư cách nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec.

  Xử lý ưu tiên

  Các đơn sau đây sẽ được xử lý ưu tiên:
  •    Các đơn nộp theo chương trình Kinh nghiệm Québec (PEQ);
  •    Đơn của những ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ;
  •    Đơn của các ứng viên có điểm theo yếu tố Lĩnh vực đào tạo

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn của Québec theo diện lao động trình độ cao, vui lòng truy cập trang Conditions requises du programme d'immigration des travailleurs qualifiés.

  Nhà đầu tư

  Thời gian nhận đơn được nộp theo Chương trình Nhà đầu tư: từ 31 tháng 08 năm 2015 đến 29 tháng 01 năm 2016 (chỉ con dấu của Bộ mới chứng minh được ngày nhận đơn của bạn)

  Đối với mỗi gian đoạn, Bộ sẽ nhận tối đa 1 750 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn trong khuôn khổ Chương trình Nhà đầu tư, trong đó tối đa 1 200 đơn cho các ứng viên đến từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).

  Các ứng viên Nhà đầu tư chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân thủ yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào. Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des investisseurs.

  Doanh nhân

  Số lượng đơn tối đa


  Số lượng tối đa 150 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân đã đạt mức trần. Các đơn nhận được sau khi đạt số lượng này sẽ được trả lại đương đơn.

  Các ứng viên Doanh nhân chứng minh được, qua việc nộp kết quả bài kiểm tra được Bộ công nhận, họ có kiến thức tiếng Pháp ở trình độ trung cao cấp, không phải tuân theo yêu cầu về số lượng đơn tối đa và có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào. Những đơn này sẽ được ưu tiên xử lý.

  Tất cả các đơn đều phải được gửi đến Direction du courrier, de l’encaissement et de l'évaluation comparative, tại Montréal.

  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des entrepreneurs

  Lao động tự do

  Số lượng đơn tối đa


  Số lượng tối đa 50 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được nhận trong khuôn khổ chương trình Lao động tự do đã đạt trần. Tất các các đơn nhận được sau khi đạt đủ số lượng tối đa này sẽ được trả lại cho ứng viên.
  Để biết thêm thông tin về điều kiện lựa chọn, vui lòng truy cập trang Programme des travailleurs autonomes

  1 Lưu ý thông báo này là tóm tắt những thay đổi gần đây và tất cả những tài liệu chính thức đặc biệt là sắc lệnh của bộ được công bố trên Gazette officielle du Québec, có giá trị hơn thông tin nêu trong thông báo này.

  Nguồn Quebec Immigration
 • Tin liên quan