Home

Home

Tại sao cần hộ chiếu thứ hai

 • Bạn có thể cần hộ chiếu thứ hai vì những lý do sau đây:

  •    Hộ chiếu hiện tại của bạn phải được thay mới hoặc gia hạn thường xuyên
  •    Hộ chiếu hiện tại của bạn có thể bị Chính phủ không thừa nhận hoặc hủy bỏ
  •    Quốc tịch hiện tại hạn chế việc đầu tư và khả năng kinh doanh của bạn
  •    Chính phủ hiện tại đánh thuế trên thu nhập, tài sản và lợi nhuận kinh doanh của bạn trên toàn thế giới
  •    Quốc tịch của bạn khiến bạn trở thành mục tiêu của khủng bố
  •    Chính phủ kiểm soát, giới hạn và yêu cầu bạn đăng ký các chuyến du lịch
  •    Hộ chiếu của bạn cho thấy bạn là công dân của một quốc gia không được nhiều người biết đến, điều này là nguyên nhân của những định kiến hoặc thái độ tiêu cực đối với bạn
  •    Quốc tịch hoặc hộ chiếu của bạn giới hạn tự do đi du lịch của bạn và bạn cần một hộ chiếu được miễn thị thực
  •    Tình trạng bất ổn về chính trị, vì vậy bạn cần hộ chiếu hoặc quốc tịch thứ hai
  •    Bạn muốn thay đổi địa chỉ thường trú
  •    Bạn muốn đảm bảo cho gia đình mình tránh những rủi ro bất ngờ
 • Tin liên quan

 • Lợi ích của chương trình Cập nhật: 08/09/2014
 • Ưu đãi về thuế Cập nhật: 08/09/2014