Home

Home

Ưu đãi về thuế

 • •    Chế độ thuế hào phóng - không có thuế tài sản, quà tặng, thừa kế, thu nhập nước ngoài hoặc thu nhập doanh nghiệp
  •    Không có thuế thu nhập cá nhân
  •    Không hạn chế về chuyển lợi nhuận và vốn nhập khẩu về nước
  •    Thời gian miễn thuế đối với những dự án đầu tư đủ điều kiện
  •    Gói ưu đãi hào phóng bao gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn toàn bộ thuế nhập khẩu, phúc lợi giảm thuế và trợ cấp xuất khẩu

  Chương trình Định cư St Kitts & Nevis

  •    Chế độ thuế hào phóng - bạn không có nghĩa vụ về thuế ngay cả khi bạn quyết định cư trú tại St Kitts và Nevis (không có thuế tài sản, quà tặng, thừa kế, thu nhập nước ngoài hoặc thu nhập doanh nghiệp)
  •    Không có thuế thu nhập cá nhân
  •    Không hạn chế về chuyển lợi nhuận và vốn nhập khẩu về nước
  •    Thời gian miễn thuế đối với những dự án đầu tư đủ điều kiện nhất định
  •    Gói ưu đãi hào phóng bao gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn toàn bộ thuế nhập khẩu, phúc lợi giảm thuế và trợ cấp xuất khẩu
  •    Miễn thuế thương mại tự do với Canada
  •    Giao dịch miễn phí khắp vùng Caribbean

  Chương trình định cư Dominica

  •    Nhận quốc tịch và hộ chiếu không hủy ngang trong vài tháng
  •    Vợ, con (đến 21 tuổi) cũng được lợi
  •    Visa du lịch miễn phí đến 66 quốc gia và dễ dàng có visa khi được yêu cầu
  •    Chế độ thuế hào phóng - bạn không có nghĩa vụ về thuế ngay cả khi bạn quyết định cư trú tại St Kitts và Nevis (không có thuế tài sản, quà tặng, thừa kế, thu nhập nước ngoài hoặc thu nhập doanh nghiệp)
  •    Không có thuế thu nhập cá nhân
  •    Không hạn chế về chuyển lợi nhuận và vốn nhập khẩu về nước
  •    Gói ưu đãi hào phóng bao gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn toàn bộ thuế nhập khẩu, phúc lợi giảm thuế và trợ cấp xuất khẩu
  •    Tiền tệ gắn với đồng đô la Mỹ
  •    Giao dịch miễn phí trong vùng biển Caribbean
  •    Không cần phải cư trú ở trong nước
  •    Quốc tịch kép được thừa nhận
  •    Mở cửa với hầu hết các quốc gia (hạn chế đối với một số quốc gia nhất định)
 • Tin liên quan

 • Lợi ích của chương trình Cập nhật: 08/09/2014
 • Tại sao cần hộ chiếu thứ hai Cập nhật: 08/09/2014