Cyprus

FAQ

 • Thời gian thụ lý đơn là gì?

  Chính phủ mất khoảng 3 tháng để xem xét và chấp thuận đơn. Hộ chiếu và quốc tịch của đương đơn chính và vợ/chồng được cấp vào thời điểm đó (trong 3 tháng), trong khi hộ chiếu và quốc tịch của con cái sẽ được cấp sau đó 3 tháng.

  Đương đơn chính có phải tham dự phỏng vấn ở Síp không?


  Chương trình không yêu cầu phỏng vấn.

  Đương đơn phải có mặt ở Síp bao nhiêu ngày trong một năm để duy trì tình trạng thường trú?


  Khi là công dân, không yêu cầu thời gian cư trú.

  Ai được đi kèm trong đơn?

  Đương đơn chính, vợ/chồng và tất cả con cái dưới 18 tuổi được đi kèm trong đơn. Trẻ em trên 18 tuổi có thể được coi là người phụ thuộc nếu họ phụ thuộc tài chính vào đương đơn chính, hoặc là (a) sinh viên hoặc (b) người tàn tật.

  Phải duy trì khoản đầu tư trong bao lâu?


  Tài khoản tiền gửi phải được duy trì trong thời hạn 3 năm.

  Bất động sản phải được duy trì trên cơ sở lâu dài và cố định vì thế đương đơn không được bán (trừ khi người đó mua bất động sản khác có cùng giá trị hoặc có giá trị cao hơn)

  Loại tài sản nào phù hợp với Chương trình?


  Tài sản đó có trị giá ít nhất €500,000 (cộng thêm VAT) và là nhà ở. Giá của tài sản phụ thuộc vào vị trí (ví dụ nhà có mặt tiền giáp biển có thể đắt hơn nhà ở sâu trong lãnh thổ) và diện tích, v.v

  Có được thế chấp để mua nhà không?

  Có, nhưng chỉ đối với số tiền lớn hơn €500,000

  Đương đơn có thể cho thuê nhà không?


  Có, đương đơn có thể cho thuê nhà và lấy tiền thuê.

  Phải nộp thuế cho bất động sản đó bao nhiêu?

  Đương đơn phải nộp “Thuế Bất động sản” hàng năm, tính dựa trên giá trị của tài sản vào năm 1980:
    
  Giá trị tài sản (Euros) vào năm 1980 Thuế suất hàng năm
  €0 - 12,500 0.0%
  €12,501 - 40,000 0.6%
  €40,001 - 120,000 0.8%
  €120,001  - 170,000 0.9%
  €170,001  - 300,000 1.1%
  €300,001  - 500,000 1.3%
  €500,001  - 800,000 1.5%
  €800,001  - 3,000,000 1.7%
  €3,000,001  và nhiều hơn 1.9%

  Chủ sở hữu đã đăng ký của bất động sản cũng phải nộp thuế ở mức thấp theo các luật khác, ví dụ các quy định ở địa phương. Tiền thuế được tính dựa trên diện tích và quy mô của tài sản, bao gồm xử lý nước thải, thu rác thải, chiếu sáng đường phố, v.v. Tổng phí này dao động từ €80 – 170 mỗi năm.

  Đương đơn có phải đóng thuế đối với thu nhập ở nước ngoài?

  Chính phủ Síp yêu cầu đương đơn đóng thuế đối với thu nhập có được tại Cộng hòa Síp (ví dụ: thu nhập từ tiền cho thuê bất động sản) cho số tiền lớn hơn €20,000. Síp không đánh thuế đối với thu nhập có được ở nước ngoài.

  Nếu đương đơn chọn cư trú ở một quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu, người đó có thể phải tuân thủ luật thuế của quốc gia đó.

  Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Síp?

  Đương đơn phải mua bảo hiểm y tế ở Síp. Phí bảo hiểm y tế trung bình mỗi năm thường là €170 – 200, phụ thuộc vào sức khỏe, tuổi và phạm vi bảo hiểm của đương đơn. Một số nhà cung cấp bảo hiểm sức khỏe hàng đầu bao gồm:

  http://www.cnpmarfin.com/easyconsole.cfm/id/47/lang/en
  http://www.universallife.com.cy/main/default.aspx
  http://www.atlantic.com.cy/
  http://www.laikicyprialife.com/easyconsole.cfm/id/54/lang/en