Cyprus

Tổng quan chương trình

 • Hội đồng Bộ trưởng của Cộng hòa Síp đã quyết định tăng cường nền kinh tế và thị trường bất động sản bằng cách thiết lập Chương trình Cấp Quốc tịch thông qua Nhập tịch (Chương trình cấp Quốc tịch nhanh của Cộng hòa Síp - Cyprus Fast Track Citizenship Program). Chương trình này cho phép đương đơn mua bất động sản tư nhân ở Cộng hòa Síp, hoặc giữ một tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng ở Síp, và có ngay hộ chiếu của Cộng hòa Síp/EU (Cộng hòa Síp là một thành viên của Liên minh Châu Âu).
  http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/36DB428D50A58C00C2257C1B00218CAB
  Đương đơn có thể được cấp tiền để mở một tài khoản tiền gửi, trên cơ sở tín chấp, cho phép đương đơn phải đầu tư ít hơn và thanh toán trong một lần.

  Điều kiện
  - Đương đơn phải có hộ chiếu hợp lệ.
  - Đương đơn phải mua bất động sản tư nhân ở Cộng hòa Síp có trị giá ít nhất €500,000 (cộng thêm Thuế Giá trị Gia tăng VAT được áp dụng)
  - Đương đơn phải giữ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có ít nhất €5,000,000 trong ba năm tại một ngân hàng ở Cộng hòa Síp.
  - Đương đơn phải vượt qua quá trình kiểm tra lý lịch an ninh.
  Không có yêu cầu về kinh nghiệm quản lý, ngôn ngữ hoặc trình độ học vấn. Nguồn gốc của số tiền đầu tư và giá trị tài sản ròng phải được khai báo nhưng không cần chứng minh cụ thể trong đơn nộp Chính phủ. Tuy nhiên, các thông tin khác có thể sẽ do ngân hàng ở Cộng hòa Síp yêu cầu cung cấp.
  Lợi ích của Quốc tịch Cộng hòa Síp
  - Đương đơn, vợ/chồng và con cái phụ thuộc có quyền cư trú, làm việc và theo học tất cả các nước thuộc Liên minh Châu Âu (tất cả 28 quốc gia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_of_the_European_Union#Free_movement_rights
  http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
  - Liên minh Châu Âu có chất lượng cuộc sống cao, bao gồm các doanh nghiệp và cơ sở y tế hiện đại, có các hoạt động mua sắm, vẻ đẹp thiên nhiên, hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa và khí hậu ấm áp và có rất nhiều trường phổ thông và trường đại học tư nhân tiếng Anh.
  - Cộng hòa Síp không yêu cầu công dân phải đóng thuế đối với thu nhập ở nước ngoài.