Định cư Mỹ

Nhận quốc tịch Grenada có ngay Visa E-2 vào Mỹ
13/03/2021

Grenada và Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là hai quốc gia có chương trình đầu tư lấy quốc tịch thuộc nhóm có chi phí thấp nhất, nhanh chóng với nhiều quyền lợi cho cả gia đình. Đặc biệt, với quốc tịch Grenada hoặc Turkey, gia đình nhà đầu tư còn có thể xin Visa E-2 sang Mỹ sinh sống, làm việc và cho con đi học. Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada Để lấy quốc tịch Grenada, nhà đầu tư có thể chọn phương án trao … Xem tiếp

Điều kiện định cư tại Mỹ
12/04/2019

Visa L-1A được thiết kế để các công ty đa quốc gia cử các cán bộ điều hành hoặc quản lý của công ty tới các chi nhánh, công ty con, công ty mẹ hoặc công ty liên kết tại Hoa Kỳ nhận các chức vụ quản lý cấp cao. Các công ty mới tại Hoa kỳ lần đầu xin cấp Visa L-1A có thể được cấp trong thời hạn 1 năm, các công ty thành lập tại Hoa kỳ trên 1 năm lần đầu xin cấp visa L-1A có thể được cấp trong thời … Xem tiếp