a

Các nước miễn thị thực

 • Danh sách các quốc gia miễn visa nhập cảnh (hoặc visa cấp tại nơi đến) cho công dân Grenada và có giới hạn thời gian cư trú:

    Nước   Thời gian cư trú
    Antigua và Barbuda   6 tháng
    Barbados   6 tháng
    Dominica   6 tháng
    Guyana   6 tháng
    United Kingdom   6 tháng
     
    Peru   183 ngày
     
    Panama   180 ngày
     
    Fiji   4 tháng
     
    Argentina   3 tháng
    Bahamas   3 tháng
    Ireland   3 tháng
    Kenya   3 tháng
    Thổ Nhĩ Kỳ   3 tháng
     
    Bolivia   90 ngày
    Botswana   90 ngày
    Chile   90 ngày
    Colombia   90 ngày
    Hồng Kông   90 ngày
    Malawi   90 ngày
    Hàn Quốc   90 ngày
    Venezuela   90 ngày
    Zambia   90 ngày
     
    Belize   1 tháng
    Malaysia   1 tháng
     
    Costa Rica   30 ngày
    Hy Lạp   30 ngày
     
    Philippin 
    21 ngày