a

FAQ

 • Vợ/chồng và con cái của tôi có được cấp quốc tịch không?

  Có, vợ/chồng, con cái và bố mẹ phụ thuộc của bạn cũng được cấp quốc tịch. Phí cho các thành viên trong gia đình được quy định trong hồ sơ.

  Quá trình xin cấp quốc tịch thông qua đầu tư là gì?

  Hoàn thiện hồ sơ và nộp cùng với các giấy tờ yêu cầu, chuyển số tiền đầu tư vào tài khoản ký quỹ và ký thỏa thuận góp cổ phần để mua cổ phần cần thiết theo chương trình Quốc tịch thông qua Đầu tư.

  Nếu tôi bán cổ phần của mình, tôi có cần từ bỏ quốc tịch không?

  Không, quốc tịch của bạn là vĩnh viễn.

  Chương trình Đầu tư Quốc tịch có phải là một phần luật pháp Grenada không?

  Chương trình Đầu tư Quốc tịch là một phần luật pháp Grenada. Cơ sở pháp lý của Chương trình là Luật Quốc tịch thông qua Đầu tư Grenada, được thông qua ngày 2 tháng 8 năm 2013.

  Là công dân của Grenada, tôi có phải sống ở Grenada không?

  Không, bạn không phải sống ở Grenada.

  Tôi có cần từ bỏ quốc tịch hiện tại để nhận quốc tịch Grenada không?

  Theo luật Grenada, bạn không cần từ bỏ quốc tịch của bạn.

  Khi trở thành công dân Grenada có lợi ích nào khác không?


  Grenada là một quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng Chung Anh, cam kết có các tiêu chuẩn cao nhất về luật pháp và công lý, nhân quyền và các quyền xã hội, và các thông lệ được chấp nhận trên toàn thế giới. Công dân Grenada có thể du lịch trong Khối Thịnh vượng Chung Anh mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào.

  Quốc tịch Grenada có hỗ trợ việc học tập của con cái của tôi không?


  Trường đại học ở St. George’s là một trong những trường y, thú y, nghệ thuật và khoa học tốt nhất, sinh viên được đào tạo tại một số bệnh viên tốt nhất ở Mỹ và UK. Trường được công nhận trên thế giới và hiện có 6,000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia.