Tin tức

 • Đạt số lượng tối đa đơn xin nhập cư theo chương trình Doanh nhân

  Đạt số lượng tối đa đơn xin nhập cư theo chương trình Doanh nhân

  Cập nhật: 20/05/2015

  Số lượng tối đa 150 đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được nhận trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân đã đạt trần. Tất cả các đơn nhận được sau khi đạt đủ số lượng tối đa này sẽ được trả lại ...

  [Chi tiết...]

  Thông báo quan trọng của Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân

  Thông báo quan trọng của Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân

  Cập nhật: 07/04/2015

  Chương trình Chỉ định tỉnh Saskatchewan Diện Doanh nhân kèm theo những thay đổi đang mở. Những đương đơn quan tâm đến việc sở hữu hay vận hành tích cực một doanh nghiệp hoặc vận hành trang trại được mời nộp EOI qua hệ thống EOI online ...

  [Chi tiết...]

  Quy định mới về nhận hồ sơ nhập cư 2015-2016

  Quy định mới về nhận hồ sơ nhập cư 2015-2016

  Cập nhật: 20/03/2015

  Những quy định mới về số lượng tối đa Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận và được ưu tiên xử lý sẽ có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2015 đến 31 tháng 03 năm 2016 ...

  [Chi tiết...]

  Thay đổi thời gian nhận hồ sơ Chương trình Đầu tư Québec

  Thay đổi thời gian nhận hồ sơ Chương trình Đầu tư Québec

  Cập nhật: 27/01/2015

  Những thay đổi đã được thực hiện liên quan đến các quy tắc và thủ tục nhập cư đối với các đương đơn nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec (CSQ) trong khuôn khổ Chương trình đầu tư. Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 ...

  [Chi tiết...]

  Thay đổi thang điểm lựa chọn đối với lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do

  Thay đổi thang điểm lựa chọn đối với lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do

  Cập nhật: 27/01/2015

  Các điều chỉnh đã được thực hiện liên quan đến thang điểm lựa chọn các đương đơn lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do. Những điều chỉnh này ảnh hưởng đến tất cả các đơn đã nhận tính từ ngày 30/12/2014 cũng như các đơn đã nhận trước ngày này nhưng việc xem xét sơ bộ hồ sơ chưa bắt đầu ...

  [Chi tiết...]

  Montreal tổ chức sáu lễ nhập quốc tịch

  Montreal tổ chức sáu lễ nhập quốc tịch

  Cập nhật: 12/12/2014

  Montreal, 19 tháng 2 năm 2014 – Hơn 1,000 người từ 93 quốc gia sẽ trở thành công dân Canada tại một trong sáu lễ nhập quốc tịch được tổ chức ở Montreal .. ...

  [Chi tiết...]

  Kỹ năng ngoại ngữ rất cần thiết khi xin Quốc tịch

  Kỹ năng ngoại ngữ rất cần thiết khi xin Quốc tịch

  Cập nhật: 09/12/2014

  Theo Bộ luật Quốc tịch Canada năm 1947, các đương đơn trưởng thành muốn xin quốc tịch phải có kiến thức hoàn chỉnh đối với ngôn ngữ chính thức ở Canada - tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Yêu cầu này phản ánh tầm quan trọng của khả năng ngoại ngữ đối với sự hòa nhập thành công của người mới đến ...

  [Chi tiết...]