Tin tức

 • Quá trình phát triển của ảnh trên hộ chiếu

  Quá trình phát triển của ảnh trên hộ chiếu

  Cập nhật: 20/11/2014

  Khi nhiếp ảnh được phát minh, nhiếp ảnh đã ngay lập tức được công nhận là tiềm năng to lớn giúp nhận dạng con người .. ...

  [Chi tiết...]

  Thông báo quan trọng về Chương trình lao động nước ngoài làm việc tạm thời của Québec

  Thông báo quan trọng về Chương trình lao động nước ngoài làm việc tạm thời của Québec

  Cập nhật: 20/11/2014

  Kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2014, chính phủ liên bang không nhận đơn xin phê duyệt về đánh giá thị trường lao động (Labour Market Opinion-LMO) trong khuôn khổ Chương trình lao động nước ngoài làm việc tạm thời (Temporary Foreign Worker-TFW) đối với các nghề dịch vụ nhà hàng .. ...

  [Chi tiết...]

  Thông báo của liên bang về Chương trình lao động nước ngoài làm việc tạm thời

  Thông báo của liên bang về Chương trình lao động nước ngoài làm việc tạm thời

  Cập nhật: 20/11/2014

  Bộ trưởng Kathleen Weil yêu cầu Ottawa tính đến ảnh hưởng của lệnh cấm đối với .. ...

  [Chi tiết...]

  Cập nhật Đơn xin nhập cư Québec đến ngày 06 tháng 06 năm 2014

  Cập nhật Đơn xin nhập cư Québec đến ngày 06 tháng 06 năm 2014

  Cập nhật: 20/11/2014

  Số lượng đơn xin nhập cư Québec đã nhận đến ngày .. ...

  [Chi tiết...]

  Thông báo – Chấm dứt thụ lý đơn tồn đọng Chương trình Đầu tư liên bang và Chương trình Doanh nhân liên bang

  Thông báo – Chấm dứt thụ lý đơn tồn đọng Chương trình Đầu tư liên bang và Chương trình Doanh nhân liên bang

  Cập nhật: 19/11/2014

  Ngày 19 tháng 6 năm 2014 – Kế hoạch Hành động Kinh tế (Bill C-31), đã được Nữ hoàng chuẩn thuận (Royal Assent) và chính thức trở thành luật vào ngày hôm nay, dẫn đến việc chấm dứt thụ lý đơn tồn đọng Chương trình Đầu tư liên bang và Chương trình Doanh nhân liên bang .. ...

  [Chi tiết...]

  Thông tin thêm về Chấm dứt Chương trình Đầu tư và Doanh nhân Liên bang

  Thông tin thêm về Chấm dứt Chương trình Đầu tư và Doanh nhân Liên bang

  Cập nhật: 19/11/2014

  Vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, Bill C-31 có hiệu lực, và chấm dứt thụ lý những đơn tồn đọng của Chương trình Đầu tư và Doanh nhân Liên bang ...

  [Chi tiết...]

  Cập nhật thông tin mới nhất của Chương trình Nhà đầu tư Québec – Québec Investor

  Cập nhật thông tin mới nhất của Chương trình Nhà đầu tư Québec – Québec Investor

  Cập nhật: 19/11/2014

  VNCIC trân trọng thông báo thông tin mới nhất cập nhật của chương trình Nhà đầu tư .. ...

  [Chi tiết...]