Tin tức

 • Québec thông báo thay đổi định nghĩa về “con phụ thuộc”

  Québec thông báo thay đổi định nghĩa về “con phụ thuộc”

  Cập nhật: 18/11/2014

  Chính phủ Canada, cơ quan chịu trách nhiệm xác định các danh mục nhập cư, đã thay đổi định nghĩa “con phụ thuộc” trong Quy định về Nhập cư và bảo vệ người tị nạn. Để hài hòa với các quy định của chính phủ liên bang, Québec sẽ áp dụng định nghĩa tương tự. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2014 ...

  [Chi tiết...]

  Chính phủ hoan nghênh dự luật C-24 được Hoàng gia phê chuẩn

  Chính phủ hoan nghênh dự luật C-24 được Hoàng gia phê chuẩn

  Cập nhật: 18/11/2014

  Ngày 19 tháng 6 năm 2014 – Ottawa – Ngài Chris Alexander, Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Quốc tịch Canada, thông báo về những cải cách đối với Luật Quốc tịch đã được thông qua và được Hoàng gia phê chuẩn .. ...

  [Chi tiết...]

  Thông báo thời gian nhận hồ sơ của Chương trình Nhà đầu tư Québec

  Thông báo thời gian nhận hồ sơ của Chương trình Nhà đầu tư Québec

  Cập nhật: 18/11/2014

  Quy định mới về xử lý đơn đã có hiệu lực đối với các ứng viên nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận lựa chọn trong Chương trình Đầu tư. Những quy định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 08 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 ...

  [Chi tiết...]

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec

  Cập nhật: 17/11/2014

  Từ ngày 01/04/2014, nhiều quy định mới đã được thông qua liên quan đến số lượng đơn tối đa xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec (CSQ) nộp theo diện Lao động dài hạn, Nhà đầu tư, Doanh nhân và Lao động tự do mà Bộ sẽ nhận xử lý. Những quy định mới này có hiệu lực từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2015 (1) ...

  [Chi tiết...]

  Xin cấp visa du học Canada: Thời điểm nào thích hợp nhất

  Xin cấp visa du học Canada: Thời điểm nào thích hợp nhất

  Cập nhật: 17/11/2014

  Visa du học chính là thị thực nhập cảnh cho phép du học sinh theo học toàn thời gian tại các trường cao đẳng, đại học hoặc trung học. Để nộp hồ sơ xin visa du học, học sinh/sinh viên cần đăng ký học các chương trình lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc các loại chứng chỉ, bằng cấp khác của những trường được chính quyền liên bang Canada hoặc tỉnh bang cho phép tuyển sinh quốc tế ...

  [Chi tiết...]