Usa

Lợi ích của việc nhập cư • Những lợi ích khi có visa diện EB-5:

  •   Tự do sống, làm việc và nghỉ hưu bất kỳ đâu  trên nước Mỹ, không kể khoản đầu tư EB-5 của bạn ở đâu.

  •   Nhà đầu tư, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi đều đủ tiêu chuẩn theo chương trình xin visa tương tự.

  •   Không yêu cầu quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày và nhân viên.

  •   Không hạn chế đi lại trong hay ngoài đất nước sở tại của bạn

  •   Tiếp cận hệ thống giáo dục đại học với cùng chi phí như người dân bản địa.

  •   Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn ở Mỹ.

  •   Sống, làm việc và nghỉ hưu bất kỳ đâu trên lãnh thổ Mỹ (không giới hạn  đối với Florida)

  •   Bảo lãnh Thẻ Xanh cho họ hàng của bạn

  •   Không ủy quyền do USCIS yêu cầu để chấp nhận lao động

  •   Nhập học các trường đại học công với cùng chi phí như người dân Mỹ.

  •   Có thể đủ tiêu chuẩn lấy quốc tịch Mỹ chỉ trong 5 năm.

  •   Thời gian lấy Thẻ Xanh có thể dựa theo yêu cầu 5 năm thường trú nhân hợp pháp để lấy quốc tịch Mỹ.

  Liên kết bạn có thể quan tâm

     Định cư mỹ
     Định cư canada
    Visa mỹ